Celoživotné vzdelávanie je trendy

peter_paska-fotoĽudia si najčastejšie dopĺňajú vzdelanie, keď chcú získať zamestnanie či zmeniť profesiu. Ďalším najčastejším dôvodom je získanie osvedčenia a zvýšenie poznatkov či zručností v danom obore. Kde však hľadať ten správny kurz ?

Ak človek získané znalosti správne aplikuje do praxe, výsledkom u drvivej väčšiny ľudí je povýšenie v zamestnaní. Slováci však oceňujú aj osobný prínos vo forme stretnutia sa s inými ľuďmi, či obnovenie zručností. V neposlednom rade je to samozrejme aj získanie nového zamestnania.

Vzdelávanie, rozvoj svojich znalostí a získanie nových zručností je celoživotný proces. „Okrem vyhľadávania správnych zručností pre konkrétne povolanie zamestnávatelia čoraz viac požadujú zručnosti, ako je schopnosť pracovať v tíme, kreatívne myslenie a riešenie problémov. Tento mix zručností je takisto nevyhnutný pre ľudí, ktorí uvažujú o tom, že začnú podnikať,“ hovorí Peter Paška, majiteľ vzdelávacieho holdingu Education, s.r.o. Čo vníma ako nedostatok na trhu práce sú ľudia schopní kombinovať prácu v rôznych oblastiach a práve týchto si zamestnávatelia cenia čoraz viac.

Najčastejšie si ľudia dopĺňajú svoje vzdelanie formou odbornej prípravy na svojom pracovisku a prostredníctvom kurzov. Nasleduje účasť na workshopoch, seminároch a súkromné hodiny. Jeden z piatich záujemcov o doplnenie si vzdelania hľadá informácie na internete. Nechajú si však poradiť aj od priateľov, kolegov či rodiny. Inšpiráciu hľadajú aj v médiách.

Chýbajúce zručnosti a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami je markantný. Mnohí ľudia pracujú na pracovných miestach, ktoré nezodpovedajú ich talentu. Zároveň má 40 % európskych zamestnávateľov problém nájsť ľudí s takými zručnosťami, ktoré potrebujú pre svoj rast a inovácie. Na vzdelávacom portáli education.sk si nájde kurz každý. „Zverejnených máme viac ako 15 tisíc kurzov a neustále túto databázu rozširujeme a aktualizujeme. Ponúkame všetky druhy kurzov od povinných zákonných školení, cez jazykové, ekonomické či hobby kurzy, až po kurzy osobnostného rozvoja,“ vymenúva P. Paška.

One thought on “Celoživotné vzdelávanie je trendy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *